strips

Check kantlijn

titel wel aanwezig voor herkenbaarheid bij editen en seo,
wit in css